Sunday , 2 April 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học MCSA 2012 » Tự học MCSA 2012 bài 7: Hướng dẫn cài đặt và cấu hinh DNS Server trên Windows Server 2012

Tự học MCSA 2012 bài 7: Hướng dẫn cài đặt và cấu hinh DNS Server trên Windows Server 2012

(ANM) Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DNS Server trong  Windows Server 2012.

1. Đặt địa chỉ IP

Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server

anh 1

2. Cài đặt Role DNS

2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features

anh 2

2.2 Chọn như hình, chọn Next

anh 3

2.3 Chọn như hình, chọn Next

anh 5

2.4 Chọn như hình, chọn Next

anh 6

2.5 Chọn Add Features

anh 7

2.6 Chọn như hình, chọn Next

anh 8

2.7 Chọn Next

anh 9

2.8 Chọn Next

anh 10

2.9 Chọn Yes

anh 11

2.10 Chọn Install

anh 12

2.11 Chọn Close kết thúc quá trình cài đặt Role DNS

anh 13 (1)

3. Cấu hình DNS server

3.1 Mở Server Manager > Menu Tools > DNS

anh 13

3.2 Chuột phải Forward Lookup Zones > New Zone

anh 14

3.3. Chọn Next

anh 15

3.4 Chọn như hình, chọn Next

anh 16

3.5 Nhập tên domain > chọn Next

anh 17

3.6 Chọn Next

anh 18

3.7 Chọn như hình, chọn Next

anh 19

3.8 Chọn Finish

anh 20

3.9 Chuột phải Reverse Lookup Zones > New Zone

anh 21

3.10 Chọn Next

anh 22

3.11 Chọn như hình > Next

anh 23

3.12 Chọn như hình > Next

anh 24

3.13 Chọn như hình, chọn Next

anh 25

3.14 Chọn Next

anh 26

3.15 Chọn như hình, chọn Next

anh 27

3.16 Chọn Finish

anh 28

3.17 Chuột phải microsoft.local > New Host

anh 29

3.18 Nhập như hình > Add Host

anh 30

3.19 Chọn OK

anh 31

3.20 Chọn Done

anh 32

3.21 Kiểm tra đã có record PTR

anh 33

Chúc các ban thành công!

Các bài viết hay

Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

Tự học MCSA bài 5: Phân quyền cho user

 

Lượt xem (4047)

About Mai Đình Lực

Mai Đình Lực

Xem thêm

Tự học MCSA bài 10: các vấn đề về File Server và share perssmion.

Tiếp theo series “Tự học MCSA 2012″, mình sẽ đề cập đến các vấn đề …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *