Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client.

DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước gọi tắt là DORA, 4 qui trình đó là:

  • Discover – là khi mà các client gửi gói tin quảng bá yêu cầu địa chỉ IP, nói cách khác gói tin này được gửi đi để tìm DHCP Server.
  • Offer – là quá trình mà DHCP Server nhận được gói tin quảng bá và trả lời cho client.
  • Request – là quá trình là client yêu cầu DHCP Server cấp cho mình IP.
  • Ack – Ack viết tắt của Acknowledges là quá trình mà DHCP Server đã nhận được yêu cầu và cấp địa chỉ IP cho client.Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2 | hocmangmaytinh.com

 

Triển khai DHCP Server trên Windows Server 2012:

Chúng ta sẽ cài đặt DHCP trên máy DC-01 đã cài đặt trước đó, sau khi cài đặt chúng ta sẽ tạo một Scope cấp một dãy IP như sau:

  • 192.168.1.100 – 192.168.1.200
  • Subnet mask: 25 bit
  • Default Gateway: 192.168.1.1
  • DNS: 192.168.1.5
Xem Thêm Bài Viết  Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer

Bước 1: Chúng ta vào Add Roles and Features để cài DHCP Role.Server Manager

 

Bước 2: Chọn Role-base or feature-based installaion.

Bước 3: Chọn Server sẽ cài đặt DHCP, ở đây chúng ta chỉ có một Server là DC-01 và chúng ta sẽ chọn Server này.

Local DHCP Role

Bước 4: Trong cửa sổ tiếp theo chúng ta tìm và chọn DHCP Server, chọn Add Feature để cài thêm các gói đi kèm.DHCP Server role

 

Bước 5: Chúng ta xem lại các yêu cầu trước khi cài đặt DHCP Server, nhấn Next.

Tiếp tục chọn Next

Chọn Next

Bước 6: Chúng ta xem lại gói service và role đã chọn và nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

Install

Bước 7: Chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất.Close

Bước 8: Sau khi cài đặt xong, tại cửa sổ Server Manager chúng ta vào thẻ Tool tìm và chọn DHCP để mở cửa số DHCP.

Bước 9: Giao diện cửa số DHCP và chúng ta phải chuột vào IPv4 chọn New Scope để tạo một Scope mới, Scope sẽ chứa dãy IP sẽ cấp cho các DHCP Client.

New scope
Bước 10: Nhấn Next.Nhấp Next

Bước 11: Chúng ta nhập tên cho Scope.Nhập Scope name

Bước 12: Chúng ta nhập dãy IP sẽ cấp và subnet của dãy IP đó. Ở đây chúng ta sẽ tạo một Scope cấp một dãi IP từ 192.168.1.100 đến 192.168.1.200 có Subnet Mask là 24 bit.
Nhập các thông số
Bước 13: Nhập dãy IP mà chúng ta không muốn các máy client được cấp. Chúng ta sẽ dành những IP này cho các máy client quan trọng hoặc Server.
New scope

Xem Thêm Bài Viết  Đặt IP cho cổng của Switch

Bước 14: Nhập thời gian Lease Duration,  thời gian này dùng để chỉ ra thời gian mà DHCP server sẽ cấp IP mới cho các client.Nhập thời hạn

Bước 15: Chúng ta chọn Yes, I want to configure these options now để cấu hình thêm một số option cho client như địa chỉ DNS, Defalt Gateway,…Chọn Yes

Bước 16: Nhập địa chỉ Default Gateway.

IP Router

Bước 17: Nhập tên domain và địa chỉ DNS.
DNS IP
Bước 18: Cấu hình WINS Server, WINS Server ngày nay hầu như không còn được sử dụng nữa nên chúng ta sẽ bỏ qua bước này. Nhấn Next.
WINS Server
Bước 19: Chọn Yes, I want to active this scope now để Active Scope.
Yes, I want to activate this scope now option to activate the scope immediately

Kiểm tra DHCP Server trên máy Client.

Trên máy Client, chúng ta phải đảm bảo là máy đang ở trạng thái nhận IP từ DHCP Server.

Finish

Chúng ta mở Command Prompt (vào hộp thoại Run gõ cmd) lên và nhập lệnh ipconfig /release để bỏ IP cũ.

Tiếp theo chúng ta nhập lệnh ipconfig /renew để nhận IP mới từ DHCP Server.

Nếu như sau câu lệnh renew trả về kết quả tương tự như trên là DHCP Server đã chạy thành công. Chúng ta có thể dùng câu lệnh ipconfig /all để xem toàn bộ thông tin như địa chỉ DNS, địa chỉ DHCP Server, địa chỉ MAC,…

Như vậy chúng ta đã cài đặt và cấu hình DHCP Server thành công.

Bài hướng dẫn đến đây là hết, chúc các bạn thành công.

Lượt xem (3047)

Xem Thêm Bài Viết  Cấu hình Telnet trên Switch cisco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *