Wednesday , 29 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học MCSA 2012 » Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client.

DHCP

DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước gọi tắt là DORA, 4 qui trình đó là:

  • Discover – là khi mà các client gửi gói tin quảng bá yêu cầu địa chỉ IP, nói cách khác gói tin này được gửi đi để tìm DHCP Server.
  • Offer – là quá trình mà DHCP Server nhận được gói tin quảng bá và trả lời cho client.
  • Request – là quá trình là client yêu cầu DHCP Server cấp cho mình IP.
  • Ack – Ack viết tắt của Acknowledges là quá trình mà DHCP Server đã nhận được yêu cầu và cấp địa chỉ IP cho client.

DORA-process

Triển khai DHCP Server trên Windows Server 2012:

Chúng ta sẽ cài đặt DHCP trên máy DC-01 đã cài đặt trước đó, sau khi cài đặt chúng ta sẽ tạo một Scope cấp một dãy IP như sau:

  • 192.168.1.100 – 192.168.1.200
  • Subnet mask: 25 bit
  • Default Gateway: 192.168.1.1
  • DNS: 192.168.1.5

Bước 1: Chúng ta vào Add Roles and Features để cài DHCP Role.

Windows_2012_11

Bước 2: Chọn Role-base or feature-based installaion.
Add_Roles_Features
Bước 3: Chọn Server sẽ cài đặt DHCP, ở đây chúng ta chỉ có một Server là DC-01 và chúng ta sẽ chọn Server này.
Add_Roles_Features_02
Bước 4: Trong cửa sổ tiếp theo chúng ta tìm và chọn DHCP Server, chọn Add Feature để cài thêm các gói đi kèm.

dhcp_02

dhcp_01
Bước 5: Chúng ta xem lại các yêu cầu trước khi cài đặt DHCP Server, nhấn Next.
dhcp_03
Bước 6: Chúng ta xem lại gói service và role đã chọn và nhấn Install để bắt đầu cài đặt.
dhcp_04
Bước 7: Chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất.
dhcp_05
Bước 8: Sau khi cài đặt xong, tại cửa sổ Server Manager chúng ta vào thẻ Tool tìm và chọn DHCP để mở cửa số DHCP.
dhcp_06
Bước 9: Giao diện cửa số DHCP và chúng ta phải chuột vào IPv4 chọn New Scope để tạo một Scope mới, Scope sẽ chứa dãy IP sẽ cấp cho các DHCP Client.
dhcp_07

dhcp_08
Bước 10: Nhấn Next.
dhcp_09
Bước 11: Chúng ta nhập tên cho Scope.
dhcp_10
Bước 12: Chúng ta nhập dãy IP sẽ cấp và subnet của dãy IP đó. Ở đây chúng ta sẽ tạo một Scope cấp một dãi IP từ 192.168.1.100 đến 192.168.1.200 có Subnet Mask là 24 bit.
dhcp_11
Bước 13: Nhập dãy IP mà chúng ta không muốn các máy client được cấp. Chúng ta sẽ dành những IP này cho các máy client quan trọng hoặc Server.
dhcp_12

Bước 14: Nhập thời gian Lease Duration,  thời gian này dùng để chỉ ra thời gian mà DHCP server sẽ cấp IP mới cho các client.
dhcp_13

Bước 15: Chúng ta chọn Yes, I want to configure these options now để cấu hình thêm một số option cho client như địa chỉ DNS, Defalt Gateway,…
dhcp_14

Bước 16: Nhập địa chỉ Default Gateway.

dhcp_15

Bước 17: Nhập tên domain và địa chỉ DNS.
dhcp_16
Bước 18: Cấu hình WINS Server, WINS Server ngày nay hầu như không còn được sử dụng nữa nên chúng ta sẽ bỏ qua bước này. Nhấn Next.
dhcp_17
Bước 19: Chọn Yes, I want to active this scope now để Active Scope.
dhcp_18

 

Kiểm tra DHCP Server trên máy Client.

Trên máy Client, chúng ta phải đảm bảo là máy đang ở trạng thái nhận IP từ DHCP Server.

ip-config

Chúng ta mở Command Prompt (vào hộp thoại Run gõ cmd) lên và nhập lệnh ipconfig /release để bỏ IP cũ.

Tiếp theo chúng ta nhập lệnh ipconfig /renew để nhận IP mới từ DHCP Server.

 

Nếu như sau câu lệnh renew trả về kết quả tương tự như trên là DHCP Server đã chạy thành công. Chúng ta có thể dùng câu lệnh ipconfig /all để xem toàn bộ thông tin như địa chỉ DNS, địa chỉ DHCP Server, địa chỉ MAC,…

 

Như vậy chúng ta đã cài đặt và cấu hình DHCP Server thành công.

Bài hướng dẫn đến đây là hết, chúc các bạn thành công.

Lượt xem (3203)

About Mai Đình Lực

Mai Đình Lực

Xem thêm

Tự học MCSA bài 10: các vấn đề về File Server và share perssmion.

Tiếp theo series “Tự học MCSA 2012″, mình sẽ đề cập đến các vấn đề …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *