Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học CCNA » Tự học CCNA bài 3: Các chế độ trên Router và Switch

Tự học CCNA bài 3: Các chế độ trên Router và Switch

 Tự học CCNA bài 3: Các chế độ trên Router và Switch

che-do-lenh-router1

Sau khi chúng ta kết nối thành công tới Router/switch thì cửa sổ command với tên mặc định là Router/switch và chế độ User với dấu >

Ta có sơ đồ các chế độ cấu hình của Router  và switch như sau:

cac-che-do-cua-router10

 

che-do-lenh-router0

Tại chế độ User này, chúng ta không thể cấu hình được mà chỉ hiển thị và thực hiện một số lệnh cơ bản, để xem tất cả các lệnh tại chế độ này ta nhấn dấu ? tại dấu nhắc của thệ thống:

che-do-lenh-router12

Ta nhấn phím space để tiếp tục xem các lệnh ở trang tiếp theo

+ Từ chế độ User ((ta dễ gọi là chế độ 1) ta muốn vào chế độ cao hơn là chế độ Privilled có dạng Router#/switch# ta sử dụng lệnh Enable  che-do-lenh-router3

+ Từ chế độ Privilled này (ta dễ gọi là chế độ 2) ta chuyển vào chế độ cao hơn, chế độ global ta sử dụng lệnh Configure termial

che-do-lenh-router6

+ Từ chệ độ 3 này là ta có thể cấu hình bất kỳ chức năng nào, ví dụ ta có thể đặt IP cho các cổng, cấu hình giao thức định tuyến, chế độ lọc ip…

Khi đó ta chỉ cần thực hiện vào các chế độ đó.

che-do-lenh-router8

Từ các chế độ cấu hình đặc biệt trên, ta muốn trở vể các chế độ trước đó ta nhập lệnh Exit để trở về từng chế độ

thoat-che-do

Hoặc ta có thể trở về chế độ 2 nhanh bằng tổ hợp phím Ctrl + Z

che-do-lenh-router9

che-do-lenh-router4

 

Lượt xem (3314)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

cau hinh NAT dong

CCNA bài 17: Cấu hình NAT động

Cấu hình Dynamic NAT Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *