Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học CCNA » Tự học CCNA bài 2: Hộp thoại Cấu hình ban đầu trên Router và Switch

Tự học CCNA bài 2: Hộp thoại Cấu hình ban đầu trên Router và Switch

Thông thường khi chúng ta bật Router hoặc Switch lần đầu tiên, sau quá trình giải nén IOS thì hộp thoại cấu hình ban đầu xuất hiện.

Tại sau vậy? vì khi này trong bộ nhớ Nvram chưa có cấu hình gì  hoặc khi cấu hình lưu trong Nvram đã được xóa, do vậy hệ thống gợi ý chúng ta cấu hình các mục mà thiết bị đề nghị.

Hầu hết các kỹ sư hệ thống thường nhấn No tại bước này vì phải nhập lệnh theo các bước mà IOS đưa ra, sau khi nhấn No, ta có thể tự mình lựa chọn việc nhập lệnh nào trước, lệnh nào sau. Nhưng thực ra thì việc đề nghị này của IOS cũng rất được khuyến khích vì rằng tránh được khâu admin hay quyên không cấu hình mật khẩu hay tên của thiết bị.

Sau đây ta cùng thực hiện các bước mà IOS đề nghị. (nghĩa là ta nhấn YES)

Nếu chúng ta nhấn Yes thì sẽ thực hiện các bước cấu hình, còn khi chúng ta nhấn No thì bỏ qua.

hop-thoai-cauhinh-bandau

Sau khi ta nhấn YES thì IOS chuẩn bị các bước sau:

hop-thoai-cauhinh-bandau1

Ta nhập Yes và nhập tên router là R1; nhập 2 loại mật khẩu: Loại đầu được mã hóa, loại 2 không được mã hóa (cả 2 loại này bạn cần nhập khác nhau)

Như trên hình thì ta nhập phân biệt chữ hoa và chữ thường.

hop-thoai-cauhinh-bandau2

 

Kế đến IOS yêu cầu ta nhập interface để cấu hình IP, ta nhập Fastethernet0/0

hop-thoai-cauhinh-bandau3

Và ta nhập thông tin IP và subnet Mask để kết nối với hệ thống quản lý

hop-thoai-cauhinh-bandau4

 

Sau đó bạn sẽ nhận được thống kế các thiết lập bạn vừa cấu hình

hop-thoai-cauhinh-bandau7

 

Sau đó IOS hỏi chúng ta có lưu và bộ nhớ nvram hay không, chúng ta lựa chọn 2 để ghi các thông tin đó vào Nvram.

hop-thoai-cauhinh-bandau8

Và khi đó Router đã chuyển về chế độ User cho phép chúng ta tiếp tục các cấu hình khác.

Kết thúc bài 2: Hộp thoại Cấu hình ban đầu trên Router và Switch

 

Lượt xem (5702)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

cau hinh NAT dong

CCNA bài 17: Cấu hình NAT động

Cấu hình Dynamic NAT Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *