Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học CCNA » Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng

Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng

Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng

1. Lệnh: Backup cấu hình đang chạy của Router

Đối với một kỹ sư thì việc bạn cần Backup cấu hình là rất cần thiết, lệnh sau giúp bạn lưu file cấu hình (file này được lưu trong NVRAM với tên mặc định startup-config)

Ta có thể lưu file này vào flash, tftp, tftp…

luu-file-cauhinh1

Nếu bạn chưa cài đặt tftp hay FTP thì bạn có thể lưu nó vào flash

luu-file-cauhinh

 

sau đó bạn xem lại file đã lưu trong flash bằng lệnh

xem-file-cau-hinh

2. Lệnh xóa file cấu hình startup-config

Khi bạn muốn xóa trắng file cấu hình ta dùng lệnh

xoa-config

 

3. Lệnh Hủy một lệnh đã cấu hình

Khi ta muốn hủy bỏ lệnh đã được cấu hình trước đó, ta phải vào nơi bạn đã cấu hình lệnh đó và dùng lệnh “NO” trước lệnh đã gõ

 

 

huy-lenh-da-cau-hinh

 

4. Lệnh “Do”

Thường thì lệnh cấu hình phải được nhập đúng chế độ, ví dụ bạn muốn show run thì phải dùng chế độ Tenrouter#

nhưng khi bạn đang làm ở chế độ khác mà muốn dùng lệnh Show run thì bạn chỉ cần gõ lệnh Do Show rundo-show-run

Lượt xem (3580)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

cau hinh NAT dong

CCNA bài 17: Cấu hình NAT động

Cấu hình Dynamic NAT Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *