Sunday , 2 April 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tự học CCNA » CCNA Bài 16 Lab: Cấu hình NAT tĩnh

CCNA Bài 16 Lab: Cấu hình NAT tĩnh

topology NAT

 

Bài Lab: Cấu hình NAT tĩnh

Các bài cần tham khảo:

Bài : Cấu hình định tuyến tĩnh (static route và default route)

Bài: Khái niệm và phân loại NAT

 

Bài LAB: Cấu hình NAT static

Bước 1: Thiết lập IP cho Mạng LAN (Private) và Internet (Public) như hình

Bước 2: Cấu hình Default route cho phép tất cả các máy tính trong LAN có thể Internet qua IP kế tiếp là 200.1.1.1

default route

Bước 3: Cấu hình NAT tĩnh chuyển đổi IP private 192.168.1.2 thành 200.1.1.2 để có thể ra Internet

static NAT

Bước 4: Ping kiểm tra từ PCO được chuyển đổi NAT ra các Loopback

ping test

Bước 5: Hiển thị quá trình chuyển đổi của bảng NAT

show ip nat translation

Download File Packet tracer

 

Lượt xem (7886)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

cau hinh NAT dong

CCNA bài 17: Cấu hình NAT động

Cấu hình Dynamic NAT Các bài cần tham khảo: Bài : Cấu hình định tuyến …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *