CCNA Bài 16 Lab: Cấu hình NAT tĩnh

topology NAT

Bài Lab: Cấu hình NAT tĩnh

Các bài cần tham khảo:

Bài : Cấu hình định tuyến tĩnh (static route và default route)

Bài: Khái niệm và phân loại NAT

Bài LAB: Cấu hình NAT static

Bước 1: Thiết lập IP cho Mạng LAN (Private) và Internet (Public) như hình

Bước 2: Cấu hình Default route cho phép tất cả các máy tính trong LAN có thể Internet qua IP kế tiếp là 200.1.1.1

default route

Bước 3: Cấu hình NAT tĩnh chuyển đổi IP private 192.168.1.2 thành 200.1.1.2 để có thể ra Internet

static NAT

Bước 4: Ping kiểm tra từ PCO được chuyển đổi NAT ra các Loopback

ping test

Bước 5: Hiển thị quá trình chuyển đổi của bảng NAT

show ip nat translation

Download File Packet tracer

Lượt xem (7106)

Xem Thêm Bài Viết  Cách thay đổi Địa chỉ MAC card mạng trên Windows

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *