Cấu hình định tuyến mặc định (Default Route) p2

Bài 1: Cấu hình định tuyến tĩnh

Bài 2: Cấu hình Định tuyến mặc định (default Route)

Cấu hình định tuyến tĩnh áp dụng khi bạn biết những Network cụ thể, nhưng nếu mô hình sau thì bạn xử lý như thế nào?

Hình 1: Mô hình kết nối Internet với ISP

Gói tin từ  Router0 và Router1 muốn tới Internet qua ISP Router thì bạn cần thêm bao nhiêu network tại những Router này. Nếu bạn dùng định tuyến tĩnh như phần 1 thì bạn không thể vì rằng trên Internet có vô số network.

Do vậy phần này ta cùng cấu hình trường hợp đặc biệt này, định tuyến mặc định (default route). Cú pháp default route như sau:

Cách 1:

Router(config)#ip route <0.0.0.0>  <0.0.0.0>  <IP nexthop>

Cách 2:

Router(config)#ip route <0.0.0.0>  <0.0.0.0>  <exit interface>

+ Network 0.0.0.0 đặc biệt ở chổ là bất kỳ network nào cũng thuộc network này, ví dụ như khi bạn tìm kiếm trong windows nếu bạn dùng ký tự * có nghĩa là đại diện cho tất cả các ký tự khác.

+ Tương tự như vậy subnet mask 0.0.0.0 luôn chứa bất kỳ subnet mask khác.

Cấu hình tại Router0:

Do vậy nếu bạn có câu lệnh Router0(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  220.222.2.1

Khi đó trong bảng định tuyến Router0 sẽ có tuyến S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 220.222.2.1

Và khi này nếu bạn Ping 1.1.1.1 từ Router0 này thì gói tin sẽ được xử lý như thế nào?

Lúc này gói tin sẽ được gửi đến IP =220.222.2.1 vì ip=1.1.1.1 thuộc 0.0.0.0

Xem Thêm Bài Viết  Xem mật khẩu Wifi trên laptop

Nhưng theo hình nếu ta muốn gửi gói tin vào các máy thuộc Network 172.16.1.0 thì sao?

Đơn giản là ta thêm network này vào bảng định tuyến của Router0 với câu lệnh

Router0(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Và ta dùng lệnh Router#Show Ip route để xem bảng định tuyến của Router0 ta có:

Gateway of last resort is 220.222.2.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S       172.16.1.0 [1/0] via 10.0.0.1

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

     220.222.2.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       220.222.2.0 is directly connected, Serial0/2/0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 220.222.2.1

routing table

Hình 2: Bảng định tuyến trên Router0

Tại thời điểm này trong bảng định tuyến của Router0 có 1 định tuyến tĩnh và 1 định tuyến mặc định, trong 2 loại này thì loại định tuyến tĩnh được ưu tiên hơn (nó có độ ưu tiên là 1), còn định tuyến mặc định có độ ưu tiên cao nhất, do vậy khi bạn ping 172.16.1.2 thì router0 sẽ dùng tuyến tĩnh và đẩy gói tin ra cổng có IP=10.0.0.1

+ Tại Router1 có định tuyến default route sau

Router0(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 10.0.0.2

Note:

+ Ta có thể cấu hình default route theo cách 2, trong bài viết dùng cách 1.

Cấu hình trên Router ISP

+ Trên thực tế thì đã đã xong bài Lab nhưng trên mô hình này ta cần thêm cấu hình tại Router ISP vì ta chưa cấu hình NAT (Netword Address Translation) trên Router0 (phần này sẽ giới thiệu trong những bài viết tới), nên ta thêm cấu hình định tuyến tĩnh vào trong 2 router0 và router1 với các câu lệnh sau:

Xem Thêm Bài Viết  Tự học quản trị mạng – ICMP là gì?

RouterISP(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 220.222.2.2

RouterISP(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 220.222.2.2

+ Để giả lập môi trường Internet để ta có thể test trong bài Lab này, ta tạo thêm 1 số loopback với IP bất kỳ

ISProuter(config)#interface loopback 0

ISProuter(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.0.0.0

ISProuter(config)#interface loopback 1

ISProuter(config-if)#ip address 2.2.2.2  255.0.0.0

Và một số loopback khác nếu bạn muốn.

+ Modem ADSL là thiết bị nằm ở vị trí như Router0 trên sơ đồ và ADSL được cấu hình default route (theo cách 2) và NAT mặc định trong thiết bị.

Chi tiết file cấu hình bạn có thể download tại đây (File được thiết kế trên Packet Tracer 6.x)

[sociallocker] file cấu hình[/sociallocker]

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Lượt xem (23480)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *