Backup và restore cấu hình IIS7.5

Cách backup và restore cấu hình IIS7.5

IIS của bạn đang triển khai rất nhiều Website. Khi nào cài đặt lại hệ điều hành hay muốn chuyển các Website từ Server này sang Server khác, chúng ta chỉ việc backup trên hệ thống cũ và restore trên hệ thống mới.

Các bước thực hiện:

Đây là giao diện IIS trước khi bị remove cấu hình

giao dien IIS

Và sau đó sử dụng lệnh lệnh backup

 %windir%system32inetsrvappcmd.exe add backup “Tên backup”

backup-IIS

Và tự bạn Remove website

remove config IIS

Kết quả Remove website trên IIS

IIS7.5

Sau đó bạn dùng lệnh để phục hồi cấu hình

Lệnh Restore cấu hình:

 %windir%system32inetsrvappcmd.exe restore backup ” Tên backup “

restore IIS

Lệnh xóa backup:

%windir%system32inetsrvappcmd.exe delete backup ” Tên backup ”

Mặc định thì IIS7 có tính năng lưu các cấu hình cũ trước (10 phiên bản) mỗi khi có thay đổi cấu hình. Tính năng đó được gọi là configuration history, IIS7 sẽ lưu trữ mặc định trong thư mục %systemdrive%inetpubhistory

list-backup

Khi ta dùng lệnh  %windir%system32inetsrvappcmd.exe delete backup ” Tên backup ” để list danh sách backup tất nhiên có cả danh sách trong History này.

Như vậy chúng ta đã có thể backup và restore cấu hình IIS một cách thành công.

Chúc các bạn thành công!

Lượt xem (2313)

Xem Thêm Bài Viết  Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *