Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Tổng hợp » Theo dõi người dùng tắt máy với nhật ký hệ thống của Windows

Theo dõi người dùng tắt máy với nhật ký hệ thống của Windows

profile-tile-options

Theo dõi người dùng tắt máy với nhật ký hệ thống của Windows

Tôi sẽ chứng minh làm thế nào để xem ngày, thời gian, và chi tiết  tất cả các sự kiện tắt máy/khởi động lại người dùng của trong Event Viewer trong  Windows 7, Windows 8 và Windows Server 2008, 2012
Dưới đây là vài ID sự kiện để theo dõi tình trạng tắt máy / khởi động lại:

  • 6005: Windows start-up
  • 6006: Windows shutdown (đúng)
  • 6008: Windows shutdown (bất ngờ)
  • 1074: Loại tắt máy. 

Dưới đây là mô tả cho chung:

  • ID sự kiện 6005 ghi lại vào lúc khởi động máy. Nó ghi với nội dung “The Event log service was started”
  • ID  sự kiện 6006 được ghi lúc shutdown đúng cách. Nó đưa ra thông điệp “The Event log service was stopped”.
  • ID sự kiện 6008 được ghi lại khi shutdown tắt máy không đúng cach. Nó đưa ra thông điệp “The previous system shutdown at time on date was unexpected”.
  • ID sự kiện 1074 được tạo ra khi một ứng dụng làm cho hệ thống để khởi động lại, hoặc khi người dùng bắt đầu khởi động lại hoặc tắt máy

 Các bước để theo dõi các sự kiện tắt máy:

  1. Nhấn phím Cửa sổ + R, mở run và gõ eventvwr.msc.

hopthoai-log

2  Lọc các bản ghi sự kiện cho sự kiện 6005, 6006, 6008 như: 

Sự kiện ID của 6005 và 6006 cho thấy một shutdown thích hợp và  dịch vụ ghi với dòng:”The Event log service was started” . Và 6005 và 6008 cho thấy tắt máy bất ngờ  và ghi với “The previous system shutdown at time on date was unexpected”.

event-log-start
 hienthi-log

3. Bây giờ lọc cho ID sự kiện ID 1074. Điều này sẽ cung cấp một thông tin chi tiết về người dùng, loại, thời gian người dùng tắt máy.
log-shutdown

log-hethong

Thank for you!

Lượt xem (1201)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

mohinh-juniper

Cấu hình mô hình mạng thực tế với thiết bị Juniper

  Tiếp tục với các bài viết cơ bản trên thiết bị Juniper, hôm nay …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *