Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Juniper » Tạo User trên Junos

Tạo User trên Junos

Juniper_M-Series

Tạo User trên Junos

Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper

Lần đăng nhập đầu tiên trên JunOS sẽ không hỏi password của tài khoản root. Bạn phải tự thay mật khẩu cho tài khoản root sau khi đăng nhập nhằm tăng tính bảo mật và tránh một số lỗi yêu cầu về quyền. Ví dụ khi dùng lệnh commit chẳn hạn:

“’system’ Missing mandatory statement: ‘root-authentication’ error: commit failed: (missing statements).”

create User

Để thiết lập mật khẩu cho tài khoản Root, sau khi đăng nhập chúng ta chuyển qua Configuration mode và gõ lệnh:

root# set system root-authentication plain-text-password

Nhập và xác nhận lại password cho root user. Password sẽ ẩn khi chúng ta nhập vào
New password:
Retype new password

Sau đó chúng ta dùng lệnh commit để lưu lại thay đổi.
root# commit

create User1

Ngoài tài khoản quản trị root, chúng ta cũng có thể tạo thêm các tài khoản quản trị khác bằng lệnh

root# set system login user khanh class super-user authentication plain-text-password

Trong dòng lệnh trên mình thực hiện thêm tài khoản mới là khanh, với quyền Full (tức ngang với root)

create User2

 

Ngoài tài khoản quản trị (super-user) ra, chúng ta củng có thể tạo các tài khoản thuộc nhóm người dùng khác như:operator, read-only, unauthorized,

Để tìm hiểu về các lớp tài khoản và quyền hạn của chúng. Ta gõ lệnh:

root# set system login user khanh class ?

create User3

 

Để xem thông tin về các user account, ta dùng lệnh:

root# show system login

create User4

 

Lượt xem (1336)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

mohinh-juniper

Cấu hình mô hình mạng thực tế với thiết bị Juniper

  Tiếp tục với các bài viết cơ bản trên thiết bị Juniper, hôm nay …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *