Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Mạng cơ bản » Card mạng (NIC = Network Interface Control)

Card mạng (NIC = Network Interface Control)

Card mạng

+ Một số chức năng:

– Nơi ta đấu nối các dây mạng vào

– Môi trường chuyển đổi tín hiệu từ bít (0,1) thành tín hiệu điện (0,5v) trên đường truyền

– Định danh thiết bị trên mạng với địa chỉ MAC gắn sẵn trong ROM

Khi máy tính A muốn gửi dữ liệu cho máy tính B thì cần biết địa chỉ MAC của máy tính B và ngược lại.

+  Địa chỉ MAC (Media Access Control) hay còn gọi Physical Address

Được gắn sẵn trong Rom của card mạng. MAC là dãy 48bít được biểu diễn dưới dạng số Hecxa có cấu trúc như sau:

MAC

Ví dụ dãy MAC: 00-50-56-C0-00-08

+ Cách xem địa chỉ MAC trong HĐH Windows

a) Dùng lệnh: Ipconfig /all

xem IP

b) Xem trong biểu tượng Card mạng

ifconfig

+ Sự liên hệ của MAC với địa chỉ IP

IP và MAC là luôn đi kèm tương ứng với nhau. Khi ta biết IP chúng ta sẽ biết MAC của máy tính đó.

Thông tin IP và MAC được lưu trong bảng Cache của máy khi nó truyền thông với các máy khác.

Ta dùng lệnh:

ARP –a để xem bảng cache

ARP –d để xóa bảng cache

 

Làm giả MAC

Có thể dùng phần mềm TMAC download từ http://download.technitium.com/

Lượt xem (2761)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

I. Cấu hình cơ bản: 1.1 Cấu hình password root: set system root-authentication plain-text-password New …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *