Sunday , 2 April 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Mạng cơ bản » Cách thay đổi Địa chỉ MAC card mạng trên Windows

Cách thay đổi Địa chỉ MAC card mạng trên Windows

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào để thay đổi địa chỉ MAC trên Windows mà không cần sử dụng một công cụ.

Yêu cầu:

1. Hệ điều hành Windows (7, XP , vv)

Từng bước Làm thế nào để thay đổi MAC Địa chỉ trên Windows:

1. Mở của chúng tôi dấu nhắc lệnh (nhấn cửa sổ chính + R và gõ cmd ).

gõ ipconfig / all để xem chúng tôi MAC địa chỉ. Trên bức tranh này là của tôi MAC địa chỉ.

xem địa chỉ IP

2. Bây giờ là bước chạy mở tiếp theo (báo chí cửa sổ bàn phím + R và gõ ncpa.cpl ). Khi cửa sổ bật lên, nhấn chuột phải của bạn kết nối và chọn Properties. (xem hình)

Xem card mạng

3. Một kết nối cửa sổ sẽ bật lên. Nhấp vào nút cấu hình.

cài đặt giao thức mạng

tôi đã sử dụng một Local Area Connection, điều này phụ thuộc vào kết nối bạn sử dụng

3. Một lần nữa … một cửa sổ sẽ bật lên . Nhấp vào advanced tab.

và nhập giá trị cần thay đổi vào ô Value

Thuộc tính card mạng

nhấp OK khi bạn đã hoàn thành.

4. Để kiểm tra những thay đổi, mở dấu nhắc lệnh và kiểm tra mới MAC địa chỉ bằng cách gõ ipconfig / all .

Hy vọng nó hữu ích

Lượt xem (3503)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

I. Cấu hình cơ bản: 1.1 Cấu hình password root: set system root-authentication plain-text-password New …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *