Sunday , 2 April 2023
Home » Tự học Quản trị mạng » Mạng cơ bản » Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer

Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer

Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer

Mô hình:

Backup IOS cisco

Có rất nhiều cách backup và Restore cấu hình cho thiết bị cisco. Ở đây chỉ trình bày cách backup và restore sử dụng giao thức tftp.
*****Các bước thực hiện*****

1) Nối máy tính với interface fasthethernet của router. Đặt địa chỉ ip sao cho máy tính ping thấy interface fastethernet của router.

2) Trên máy tính chạy chương trình tftp server.

3) Đặt IP cho server TFTP và cho Router

4)

–          Xem và copy tên file IOS trong Flash bằng lệnh

Router# Show flash:

file name IOS
5) Để backup file cấu hình từ bộ nhớ NVRAM của router ra tftp server ta dùng lệnh:
Router#copy startup-config tftp:

6) Để backup file cấu hình từ bộ nhớ RAM của router ra tftp server ta dùng lệnh:
Router#copy running-config tftp:

7) Để backup file image từ bộ nhớ flash của router ra tftp server ta dùng lệnh:
Router#copy flash: tftp:

8) Để Upgrade file cấu hình từ tftp server vào bộ nhớ NVRAM của router ta dùng lệnh: (chuẩn bị file cấu hình trên tftp server trước)
Router#copy tftp: startup-config

9) Để Upgrade file cấu hình từ tftp server vào bộ nhớ RAM của router ta dùng lệnh: (chuẩn bị file cấu hình trên tftp server trước)
Router#copy tftp: running-config

10) Để Upgrade file image từ tftp server vào bộ nhớ flash của router dùng lệnh: (chuẩn bị file IOS image trên tftp server trước)
Router#copy flash: tftp:

Bài 2: Giới thiệu cách Upload IOS trong chế độ ROMMON (mất hoặc hỏng IOS)

Chi tiết xem Video Backup tại đây:

Lượt xem (7654)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

I. Cấu hình cơ bản: 1.1 Cấu hình password root: set system root-authentication plain-text-password New …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *