Đặt IP cho cổng của Switch

Đặt IP cho cổng của Switch

Switch layer 3 mặc định cũng làm việc như switch layer 2. Và như vậy thường chúng ta không đặt địa chỉ IP cho cổng của Switch (tất nhiên Switch layer 2 không đặt được địa chỉ Ip cho từng cổng mà chỉ đặt IP cho các Vlan mà thôi)

+ Tình huống:

Bạn muốn sử dụng switch layer 3 này như một router để kết nối với cơ sở khác, như vậy bạn cần đặt địa chỉ IP cho cổng trên switch.

Cấu hình địa chỉ IP cho cổng hoàn toàn giống với Router, chỉ khác trước khi đặt ta phải dùng lệnh

no switchport rồi mới đặt được địa chỉ IP

Cấu hình:

đặt-ip-cho-switch

Tạo cổng switch layer như cổng của Router


SW1(config)#interface fast 0/1

SW1(config-if)#no switchport

SW1(config-if)#no shut FastEthernet0/1, changed state to down

02:19:30: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

SW1(config-if)#ip address 150.150.150.2 255.255.255.0 

show-run-trên-switch

+ Kế đó là ta thực hiện việc cấu hình định tuyến ra mạng khác trên Swlayer3 bình thường qua port này.

 Xem thêm: Access Control List là gì, phân loại ACL

Lượt xem (17246)

Xem Thêm Bài Viết  CÁCH TÍNH NHẨM CHIA SUBNET CỰC NHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *