Cấu hình Telnet trên Switch cisco

Cấu hình Telnet trên Switch cisco

Cho mô hình như sau:

cauhinh-telnet-tren-switch

Thông thường thì admin sẽ tạo 1 Vlan trên tất cả các SW để làm VLAN managerment, (ta đặt Vlan 99)

Trên sơ đồ trên tòa nhà 3 tầng có hoạch định IP như sau:

Tầng 1 (switch 1) tạo Vlan 10 và dải IP=192.168.1.0/24

Tầng 2 (switch 2)  tạo Vlan 20 và dải IP=192.168.2.0/24

Tầng 3 (switch 3) tạo Vlan 30 và dải IP=192.168.3.0/24

Và trên tất cả các switch đều tạo VLAN 99 và đặt tương ứng với 2 switch sẽ đặt IP vlan 99 trên switch đó là

(switch 1) IP=172.16.1.1/24

(switch 2) IP=172.16.1.2/24

(switch 3) IP=172.16.1.3/24

+ Các lệnh cơ bản như sau:

+ Tạo Vlan trên switch tầng 1:

Switch_tang1# conf t

Switch_tang1 (config)#vlan 10

Switch_tang1 (config-vlan)#name TANG1

Switch_tang1 (config-vlan)#exit

Switch_tang1 (config)#vlan 99

Switch_tang1 (config-vlan)#Name managerment

Switch_tang1 (config-vlan)#

Khi đó ta show vlan như sau:Hướng dẫn cấu hình VLAN trên switch CISCO » Wifi sự kiện

 

+ Đặt IP cho Vlan 99:

Switch_tang1#conf t

Switch_tang1(config)#interface vlan 99

Switch_tang1(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0

Switch_tang1(config-if)#no shutdown

+ Cấu hình telnet cho switch_tang1

Switch_tang1(config)#line vty 0 5

Switch_tang1(config-line)#password passtelnet

Switch_tang1(config-line)#login

Tương tự ta cấu hình tạo Vlan, đặt IP cho Vlan 99, cấu hình telnet cho các switch tầng 2 và switch tầng 3

(chú ý ta phải đặt password chế độ privilleged)

2. Cấu hình mode trunk cho các port kết nối tới các switch

Trong hình thì ta cấu hình Mode trunk cho cổng

F0/3 của switch_tang1

F0/1, f0/2 của switch_tang2

F0/1 của switch_tang3 l

Với câu lệnh

Switch_tang1(config)#int f0/3

Switch_tang1(config-if)#switchport mode access

Switch_tang1(config-if)#switchport mode trunkCác cổng và SKU trên thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst là như nào?

 

(tương tự cho các cổng khác trên switch khác)

Xem Thêm Bài Viết  Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

3. Đặt IP cho Pc3 và telnet

Thường thì trong khi cấu hình các VLAN, ta có switch layer3 hoặc router định tuyến các VLAN này.

Trong bài để đơn giản chúng ta kết nối máy tính PC3 vào switch_tang1 và vào cổng F0/1

(Cổng F0/1 thuộc vào VLAN 99 của Switch này)

Pc3 đang trong phòng Server ta muốn từ đây có thể quản lý cấu hình của tất cả các switch tại các tầng, ta tiến hành sử dụng phần mèm telnet để tiến hành telnet tới các switch đó với cấu lệnh

TELNET địa chỉ IP của vlan 99 trên các switch đó.

PC>telnet 172.16.1.1

Trying 172.16.1.1 …Open

User Access Verification

Password:

Switch_tang1>enable

Như vậy chúng ta đã cấu hình telnet trên switch cisco để từ phòng server đã có thể telnet tới tất cả các switch.

File packet tracer đã cấu hình bạn có thể tham khảo dưới đây [sociallocker] tại đây: [/sociallocker]

Lượt xem (18074)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *