Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper

Tạo User trên Junos

Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành của Juniper

CLI Modes:

Khi đăng nhập vào thiết bị dưới quyền root. Chúng ta sẽ được chuyển tới chế độ dòng lệnh của Unix, điều này không có gì lạ vì JUNOS OS của Juniper được build trên nền Unix (FreeBSD). Ở lần đăng nhập đầu tiên với quyền root, chúng ta sẽ không được yêu cầu nhập password Smile.

Để chuyển qua JUNOS CLI, chúng ta đánh lệnh cli

root% cli
[email protected]>

juniper1

Trong JUNOS CLI chúng ta có hai chế độ:

 • Operational mode: Chế độ này dùng để hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị. Tại đây chúng ta có thể sử dụng các lệnh để thực hiện giám sát (monitor) hay giải quyết sự cố (troubleshoot) về phần mềm JUNOS, thiết bị, kết nối mạng,…
 • Configuration mode: Đây là chế độ cấu hình thiết bị. Tại đây chúng ta có thể thực hiện các lệnh tác động lên những thuộc tính của phần mềm JUNOS như: Cấu hình interfaces, general routing information, routing protocols, flow-based security features, user access, và system/hardware properties

Operational mode:

Đây là mode đầu tiên trong JUNOS software, vói dấu nhắc lệnh là >. Như đã nói ở trên, để chuyển từ Unix Shell sang chế độ này, chúng ta dùng lệnh cli.

[email protected]>


Configuration mode:

Để chuyển từ operational mode sang configuration mode, tại dấu nhắc lệnh, ta gõ configure. Lúc bấy giờ, dấu nhắc lệnh của chúng ta chuyển thành kí tự #. Và để thoát khỏi mode này, chúng ta chỉ cần gõ lệnh exit.

juniper2

Một số lệnh trong Configuration mode:

Xem Thêm Bài Viết  Tự học CCNA bài 7: Backup và Restore IOS Cisco Router sử dụng tftp trên Packet Tracer

Các loại lệnh thường dùng trong Configuration mode:

 • set: lệnh set dùng để thiết đặt một giá trị khi thực hiện một dòng lệnh cấu hình có sử dụng tham số.
 • delete: lệnh delete dùng để xóa các tham số cấu hình.
 • show: lệnh show dùng để hiển thị các thông tin cấu hình tại cấp cấu hình hiện tại.
 • copy: lệnh copy dùng để sao chép mới hoặc ghi đè lên các thông số cấu hình hiện tại.
 • rename: lệnh rename dùng để thiết đặt lại tên mới cho một cấu hình nào đó.( ví dụ như: interface, policy statements,…)

Bên trên là các lệnh thường được sử dụng. Chúng ta có thể tham khảo danh sách đầy đủ của các lệnh trong Configuration mode tại đây.


Một số phím tắt điều hướng khi gõ lệnh:

 • Ctrl + b: Dịch chuyển con nháy lùi về một kí tự.
 • Ctrl + a: Dịch chuyển con nháy về đầu dòng lệnh.
 • Ctrl + f: Dịch chuyển con nháy tiến tới một kí tự.
 • Ctrl + e: Dịch chuyển con nháy về cuối dòng lệnh.

Danh sách các phím tắt đầy đủ chúng ta có thể xem tại đây.


Help:

Trong quá trình gõ lệnh, chúng ta có thể sử dụng phím Tab để dòng lệnh được tự động hoàn thiện. Hoặc sử dụng dấu ? để liệt kê tất cả các lệnh có thể thao tác được ở cấp hiện tại.

Ví dụ:

thiet bi Juniper

Lượt xem (4674)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *