Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Lập Trình » Tự học Java » Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java

Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java

java8.0.2

Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java

1. Thiết lập một Project

Trước tiên, các bạn hãy khởi động NetBeans IDE. Từ bên trong IDE, chọn File > New Project (phím tắt Ctrl + Shift + N) như hình dưới:

1

Cửa sổ New Project hiển thị, các bạn chọn mục Java > Java Application. Sau đó nhấn Next:

2

Trong phần Name and Location, các bạn nhập thông tin như dưới đây:

  • Project Name: Baitap1
  • Không chọn ô Use Dedicated Folder for Storing Libraries
  • Create Main Class: baitap1.Baitap13

Nhấn Finish và Project sẽ được mở trong IDE, chúng ta sẽ nhìn thấy những thành phần sau:
Cửa sổ Projects: với chế độ tree view các component của project, ví dụ như: source files, libraries…

  • Cửa sổ Source Editor với file Baitap1 đang được mở.
  • Cửa sổ Navigator: được dùng để di chuyển giữa các element bên trong class đang mở.
  • Cửa sổ Tasks: liệt kê tất cả các lỗi xảy ra trong quá trình compile và những thành phần có liên quan, được đánh dấu bằng XXX TODO.

2. Chèn code vào Generated File:

Ở phía trên, chúng ta đã chọn ô checkbox Create Main Class khi tạo Project, cho nên IDE sẽ tạo ra class chính. Các bạn có thể gán “Baitap1” tới phần code chính bằng cách thay thế dòng:

// TODO code application logic here

bằng đoạn mã:

System.out.println(“chaocacban!”);

Chọn File > Save để lưu sự thay đổi. File kết quả của chúng ta tại bước này sẽ trông giống như sau:

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

* To change this template file, choose Tools | Templates

* and open the template in the editor.

*/

package baitap1;

/**

*

* @author Le Nakawa

*/ public class Baitap1 {

/**

* @param args the command line arguments

*/

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“chaocacban!”);

}

}

3. Biên dịch và chạy chương trình

Bởi vì tính năng Compile của IDE nằm trong phần Save, cho nên chúng ta sẽ không phải biên dịch project trước để có thể chạy được bên trong IDE. Khi lưu 1 file Java source thì IDE sẽ tự động biên dịch nó. Lưu ý rằng chức năng Compile của Save có thể được tắt bỏ trong phần Project Properties bằng cách nhấn chuột phải vào project và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties này, chọn thẻ Compiling, với ô checkbox Compile on Save ở phía trên bên phải. Đồng thời phần Project Properties này cũng có thể điều chỉnh được những thiết lập cho: project libraries, packaging, building, running…

Để chạy chương trình, các bạn hãy chọn Run > Run Main Project hoặc nhần F6:

Quá trình biên dịch đã thành công
Quá trình biên dịch đã thành công

Nếu xảy ra lỗi thì chúng sẽ được đánh dấu bằng ký hiệu mũi tên màu đỏ ở phía bên trái và căn lề bên phải tại phần Source Editor. Ký hiệu đánh dấu ở phía bên trái sẽ tương ứng với những dòng của đoạn mã có chứa lỗi, còn ký hiệu lỗi bên phải sẽ chỉ ra toàn bộ các file có lỗi, kể cả những lỗi không nhìn thấy. Nhấn vào biểu tượng lỗi để chuyển đến dòng chứa code đó.

Hãy theo đuổi đam mê từ những cái đơn giản nhất !

Lượt xem (4011)

About Le Dinh Loi

Xem thêm

header in c++

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *