Sunday , 26 March 2017
Home » Tự học Lập Trình » Tự học Java » Lý thuyết và bài tập Java cơ bản

Lý thuyết và bài tập Java cơ bản

lythuyetjava

Java (đọc như “Gia-va“) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class)[9]. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.

Trước đây, Java chạy chậm hơn những ngôn ngữ dịch thẳng ra mã máy như C và C++, nhưng sau này nhờ công nghệ “biên dịch tại chỗ” – Just in time compilation, khoảng cách này đã được thu hẹp, và trong một số trường hợp đặc biệt Java có thể chạy nhanh hơn. Java chạy nhanh hơn những ngôn ngữ thông dịch như PythonPerlPHP gấp nhiều lần. Java chạy tương đương so với C#, một ngôn ngữ khá tương đồng về mặt cú pháp và quá trình dịch/chạy[10][11]

Cú pháp Java được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng có cú pháp hướng đối tượng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Do đó việc viết một chương trình bằng Java dễ hơn, đơn giản hơn, đỡ tốn công sửa lỗi hơn.

Trong Java, hiện tượng rò rỉ bộ nhớ hầu như không xảy ra do bộ nhớ được quản lí bởi Java Virtual Machine (JVM) bằng cách tự động “dọn dẹp rác”. Người lập trình không phải quan tâm đến việc cấp phát và xóa bộ nhớ như C, C++. Tuy nhiên khi sở dụng những tài nguyên mạng, file IO, database (nằm ngoài kiểm soát của JVM) mà người lập trình không đóng (close) các streams thì rò rỉ dữ liệu vẫn có thể xảy ra.

(theo http://vi.wikipedia.org/)

Một số lý thuyết và bài tập của file đính kèm:

1. Lập trình hướng đối tượng với JAVA của Đoàn Văn Ban

2. Giáo trình lập trình truyền thông- Khoa Công NghệThông Tin – Đại Học Cần Thơ- Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

3. Bài tập lập trình Java căn bản – Nguyễn Thanh Tâm

4. Ebook bài tập

Một số bài tập trong file bài tập của Nguyễn Thanh Tâm:

*** Bài 1 : Class Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích

*** Bài 2 : Class Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích

*** Bài 3: Class Mảng. Tính :

– Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng

– Liệt kê các phần tử đó

*** Bài 4: Class Phân Số. Tính :

– Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số

– Ước số chung lớn nhất của phân số đó

*** Bài 5. Class Số Phức. Tính :

– Tổng, hiệu, tích, thương của số phức

*** Bài 6 : Class Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2

*** Bài 7: 1 Class void main. Tính

– Ước Số Chung Lớn Nhất

– Bội Số Chung Nhỏ Nhất

*** Bài 8: Class Điểm hai chiều trong không gian. Tính :

– In Tọa Độ

– Tính Khoảng Cách  .

– Tính Tổng Điểm AB , ABC.

– Tìm vecto AB=(XB -XxA,YB-YA)

– Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 )

– Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ?

*** Bài 9: Thiết kế Giao Diện Đồ Họa. Với yêu cầu sau :

– Nhấn nút Chào , sẽ hiện lên khung textbox ” xin chào các bạn ”

– Nhấn nút Reb hay Blue hay Green , thì khung textbox đổi màu tương ứng

– Nhấn nút Xóa thì trở lại vị trí ban đầu

– Nhấn nút Thoát thì thoát ra khỏi giao diện đồ họa

*** Bài 10: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 1

*** Bài 11: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 2

*** Bài 12: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Các Phép Tính cộng, trừ , nhân, chia

*** Bài 13: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Tính chu vi và diện tích Hình Chữ Nhật

*** Bài 14: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Tính max và min của 4 số bất kỳ a,b,c,d

*** Bài 15: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Thay Đổi Màu Nền Background  .

Gồm có các nút thuộc dạng Radio Button

*** Bài 16: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Nhập Xuất Mảng 1 Chiều

Với các yêu cầu sau :

– Nhập một mảng bất kỳ

– Tính tổng các phần tử trong mảng

– Sắp xếp lại mảng tăng dần

*** Bài 17: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Với các yêu cầu sau :

– Dùng Radio Button

– Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia

*** Bài 18: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Với các yêu cầu sau :

– Dùng Radio Button

– Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia

– Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện.

*** Bài 19: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Với các yêu cầu sau :

– Dùng Radio Button

– Giải các phương trình bậc 1 và bậc 2.

– Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện..

*** Bài 20: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Nhập Họ và Tên

Với các yêu cầu sau :

– Dùng Jcheckbox & JTextArea

– Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện..

– Xữ lý nút Close trong giao diện đồ họa

*** Bài 21: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Số Phức ..

Với các yêu cầu sau :  .

– Dùng Radio và Button

– Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện

– Khi click nút Xóa thì xóa tất cả .

– Xữ lý nút Thoát trong giao diện đồ họa.

*** Bài 22: Hãy thiết kế giao diện đồ họa  .

Đổi chữ in nghiêng đậm tùy ý

Với các yêu cầu sau :

– Dùng Radio và Button

– Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện

– Xữ lý nút Thoát trong giao diện đồ họa..

*** Bài 23: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Xữ lý nút Close trong JAVA  .

*** Bài 24: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Tính chu vi và diện tích Hình Tròn , Hình Chữ Nhật , Hình Vuông

Với các yêu cầu sau :  .

– Dùng Radio và Button  .

– Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện.

– Khi click nút Xóa thì xóa tất cả .

– Xữ lý nút Thoát trong giao diện đồ họa

*** Bài 25: Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Tính Tổng – Ước Số – Số Nguyên Tố – Phân Tích

Với các yêu cầu sau :

– Nhập vào một số nguyên n..

– Tính Tổng S=1+2+..+n

– Ước số của n là bao nhiêu ?

– Xem số n vừa nhập vào có phải là Số Nguyên Tố hay không ?

– Phân tích số n vừa nhập vào

*** Bài 26: Class dùng Switch Case tính

– Giải phương trình bậc 1 và bậc 2

*** Bài 27: Class xuất Hình Chữ Nhật Rỗng & Đặc

– Với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím

*** Bài 28: Class xuất Hình Vuông Rỗng & Đặc

– Với cạnh nhập từ bàn phím

*** Bài 29: Class xuất Hình Chóp Rỗng & Đặc

– Với chiều cao nhập từ bàn phím

*** Bài 30: Class xuất Tam Giác Vuông tăng dần với n

Link download:

 

 

Lượt xem (4852)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

header in c++

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *