Monday , 6 February 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Tính lương trong Excel

Tính lương trong Excel

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Đồ thị

 

Đề bài 4:Tính lương trong Excel

debai-exel11

 

Yêu cầu:

1. Tính cột PHỤ CẤP theo quy tắc: Chức vụ GĐ phụ cấp 300000; PGĐ phụ cấp 200000;
TP phụ cấp 100000; NV và ngày công >25 thì phụ cấp 50000; nếu NV và ngày công <=25 phụ cấp không có

2. Tính cột LƯƠNG THÁNG

Lương tháng=LƯƠNG NGÀY * NGÀY CÔNG, Nhưng nếu NGÀY CÔNG >25 thì mỗi ngày công dư được tính gấp đôi

3. Tính TẠM ỨNG theo công thức: Tạm ứng =(Lương tháng + Phụ cấp)* 75%

4. Tính cột CÒN LẠI theo công thức: Còn lại = LƯƠNG THÁNG + PHỤ CẤP + TẠM ỨNG

Bài làm:

1. Tính cột PHỤ CẤP theo quy tắc: Chức vụ GĐ phụ cấp 300000; PGĐ phụ cấp 200000;
TP phụ cấp 100000; NV và ngày công >25 thì phụ cấp 50000; nếu NV và ngày công <=25 phụ cấp không có

Tại ô G5 ta có công thức sau:

=IF(D5=”GĐ”;300000;IF(D5=”PGĐ”;250000;IF(D5=”TP”;100000;IF(AND(D5=”NV”;F5>25);50000;0))))

ham-if

Chú ý: Kết thúc hàm AND phải đóng ngoặc.

2. Tính cột LƯƠNG THÁNG với Lương tháng=LƯƠNG NGÀY * NGÀY CÔNG, Nhưng nếu NGÀY CÔNG >25 thì mỗi ngày công dư được tính gấp đôi

Tại ô H5 ta nhập công thức:

=IF(F5<=25;E5*F5;25*E5+(F5-25)*E5*2)

tinh-luong-thang

3. Tính TẠM ỨNG theo công thức: Tạm ứng =(Lương tháng + Phụ cấp)* 75%

Tại ô I5 ta có công thức:

=(H5+G5)*75%

4. Tính cột CÒN LẠI theo công thức: Còn lại = LƯƠNG THÁNG + PHỤ CẤP + TẠM ỨNG

Taị ô J5 ta có công thức: =H5+G5+I5

Download file lời giải Excel

[sociallocker] File Excel [/sociallocker]

 

 

Lượt xem (46729)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *