Tính lương trong Excel

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Đồ thị

Đề bài 4:Tính lương trong Excel

debai-exel11

Yêu cầu:

1. Tính cột PHỤ CẤP theo quy tắc: Chức vụ GĐ phụ cấp 300000; PGĐ phụ cấp 200000;
TP phụ cấp 100000; NV và ngày công >25 thì phụ cấp 50000; nếu NV và ngày công <=25 phụ cấp không có

2. Tính cột LƯƠNG THÁNG

Lương tháng=LƯƠNG NGÀY * NGÀY CÔNG, Nhưng nếu NGÀY CÔNG >25 thì mỗi ngày công dư được tính gấp đôi

3. Tính TẠM ỨNG theo công thức: Tạm ứng =(Lương tháng + Phụ cấp)* 75%

4. Tính cột CÒN LẠI theo công thức: Còn lại = LƯƠNG THÁNG + PHỤ CẤP + TẠM ỨNG

Bài làm:

1. Tính cột PHỤ CẤP theo quy tắc: Chức vụ GĐ phụ cấp 300000; PGĐ phụ cấp 200000;
TP phụ cấp 100000; NV và ngày công >25 thì phụ cấp 50000; nếu NV và ngày công <=25 phụ cấp không có

Tại ô G5 ta có công thức sau:

=IF(D5=”GĐ”;300000;IF(D5=”PGĐ”;250000;IF(D5=”TP”;100000;IF(AND(D5=”NV”;F5>25);50000;0))))

 

Chú ý: Kết thúc hàm AND phải đóng ngoặc.

2. Tính cột LƯƠNG THÁNG với Lương tháng=LƯƠNG NGÀY * NGÀY CÔNG, Nhưng nếu NGÀY CÔNG >25 thì mỗi ngày công dư được tính gấp đôi

Tại ô H5 ta nhập công thức:

=IF(F5<=25;E5*F5;25*E5+(F5-25)*E5*2)

 

3. Tính TẠM ỨNG theo công thức: Tạm ứng =(Lương tháng + Phụ cấp)* 75%

Xem Thêm Bài Viết  Bài tập Excel tổng hợp

Tại ô I5 ta có công thức:

=(H5+G5)*75%

4. Tính cột CÒN LẠI theo công thức: Còn lại = LƯƠNG THÁNG + PHỤ CẤP + TẠM ỨNG

Taị ô J5 ta có công thức: =H5+G5+I5

Download file lời giải Excel

[sociallocker] File Excel [/sociallocker]

Lượt xem (38278)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *