Wednesday , 29 March 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Sổ thuê băng Video

Sổ thuê băng Video

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Bài tập Excel tổng hợp

Đề bài Bài tập Excel tổng hợp

Đề  bài 7: Sổ thuê băng Video

debai-bangdia

 

Yêu cầu:

1.Số ngày thuê = Ngày trả – Ngày thuê
2. Loại căn cứ theo mã ký tự cuối của MÃ KHÁCH, biết L là phim lẻ, B là phim Bộ
3. ĐƠN GIÁ: Nếu ký tự thứ 2 của MÃ KHÁCH là A thì 5000, B thì 3000
4. TiỀN TRẢ = SỐ BĂNG THUÊ * SỐ NGÀY THUÊ * ĐƠN GIÁ (Biết số băng thuê là ký tự thứ 3 của MÃ KHÁCH)
5. Định dạng cột TIỀN TRẢ theo dạng Curency ($) và không có số lẻ
6. Sắp xếp cột tên khách theo thứ tự tăng dần

Hướng dẫn:

1. Tại ô I5 ta nhập công thức =H5-G5

2. Tại ô J5 ta nhập công thức

=IF(RIGHT(F5;1)=”L”;”Lẻ”;”Bộ”)

tinh-loai

 

3. Tại ô K5 ta nhập công thức:

=IF(MID(F5;2;1)=”A”;5000;3000)

4. Tại ô L5 ta h=nhập công thức

=VALUE(MID(F5;3;1))*I5*K5

tientra

Trong đó hàm VALUE(giá trị) chuyển chuổi thành số

tiente

Download file lời giải Excel

[sociallocker]File lời giải[/sociallocker]

Video tham khảo:

Lượt xem (2520)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *