Tuesday , 21 March 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Nâng cao » Theo dõi sửa đổi văn bản trong Word

Theo dõi sửa đổi văn bản trong Word

Bạn đang xem lại tài liệu cho Sếp trước khi nó được công bố cho toàn công ty và bạn thấy có một số điểm cần chình sửa, bạn muốn Sếp của mình thấy những điểm cần chỉnh sữa đó. Hãy bật chức năng Track Changes, các thay đổi đó đều được hiển thị trong văn bản đó để Sếp có thể quyết định việc sửa đổi đó có cần thiết hay là không.

Theo dõi sửa đổi văn bản trong Word

Tính năng Track Changes cho phép bạn và đồng nghiệp cùng chỉnh sửa một tài liệu trên Microsoft Word. Mọi thay đổi về nội dung của mỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều theo dõi dễ dàng.

Bài viết này chúng tôi dùng Microsoft Word 2013, cách thực hiện cũng tương tự cho Microsoft Word 2003, 2007, 2010.

1. Kích hoạt Track Changes

theo-doi-chinh-sua-van-ban

Trong Microsoft Word, bạn vào thẻ Review, chọn Track Changes. Lúc này mọi thay đổi như thêm, xóa, sửa nội dung tài liệu đều được Microsoft Word ghi nhận và hiển thị ngay trên tài liệu. Track Changes cho phép bạn thay đổi màu sắc, cách thức hiển thị các thông tin đã chỉnh sửa.

Mặc định, Track Changes sẽ hiển thị một gạch thẳng đứng bên trái nếu dòng có thay đổi; màu đỏ và gạch dưới khi chèn thêm văn bản, gạch ngang khi xóa văn bản.

theo-doi-chinh-sua-van-ban1

2. Hoàn thành văn bản đã chỉnh sửa

Chọn thẻ Review, nhóm Tracking, chọn Track Changes. Khi bạn click lần đầu nền của nút Track Changes sẽ thay đổi màu sắc, bất cứ sự thay đổi nào trong tài liệu sẽ được đánh dấu cho đến khi bạn tắt Track Changes bằng cách nhấn nút Track Changes lần nữa.

Khi bên nhận văn bản đã được đề nghị chỉnh sửa, ta tiến hành chấp nhận hay từ chối các sửa đổi đó. Cách làm như sau:

Nhấn vào thẻ Review, chọn Accept .

 

Bạn chọn Accept and Move to Next để hoàn tất từng chỉnh sửa (nếu bạn chấp nhận sửa đổi chỉ một mục bạn đặt con trỏ chuột) hay Accept All Changes in Document  đồng ý tất cả các thay đổi trên tài liệu.

chap-nhan-thay-doi

Nếu bạn không chấp nhận sửa đổi do họ đã  sửa đó, bạn nhấn chọn nút Reject

tu-choi-sua

 

Bài được đề nghị xem: Tin học nhóm ngành

Lượt xem (1338)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *