Tab, style trong Word 2007 -2013

Serial  bài tập Word

Bài 1: Tạo WordArt, Picture trong Word 2007-2013

Bài 2: Tab, style trong Word 2007 -2013

Bài 3: Tạo Shapes

Bài 4: Bảng biểu

Bài 5: Soạn thảo công thức

—————————————

Bài tập 2: Đề bài

yeu-cau

Các thao tác cần làm:

Bước 1: Tạo style “Baitap”, gồm các định dạng sau: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, chữ bình thường, giản dòng Multiple 1,3

Để tạo Style ta vào thực đơn Home, nhấn chuột vào mũi tên trỏ xuống như hình dưới để đổ cửa sổ và tạo Style mới.

style-word

Tại cửa sổ này ta nhập các thông số như hình

tao-style

tao-style1

Khi đó trong hộp thanh có Style Baitap vừa mới tạo

+ Trong trường hợp bạn muốn thay đổi lại Style ta chuột phải vào Style vừa tạo chọn Modify

modyfy-style

Bước  2: Soạn thảo văn bàn và áp dụng Style

Sau khi soạn xong ta muốn áp dụng Style vừa tạo ta chọn tất cả đoạn văn bản cần áp dụng rồi chọn tên Style vừa tạo trên thanh công cụ

dung-style

+ Tạo gạch đầu xong cho đoạn kính gửi:

Cách 1: Ta gõ dấu – rồi nhấn phím cách đầu mỗi đoạn thì Word sẽ tự động tạo

Cách 2: Chọn đoạn cần tạo gạch đầu dòng, chuột phải chọn như hình

bullet

 Trong trường hợp chưa có dấu gạch dưới tại đây ta chọn  Define New Bullets, và Symbol và tìm dấu đó.

tao-bullets

 

Bước 3: Tạo Tab stop là dấu chấm chấm

Mặc định thì Tab Stop căn trái

Xem Thêm Bài Viết  Shapes trong Word

Chọn tất cả đoạn văn bản cần tạo

Từ thực đơn Home, nhãn Paragraph, chọn Tabs (hoặc ta nhấn đúp chuột vào phía dưới đơn vị trên thước)

tab-stop

Tại hộp thoại ta chọn khoảng đơn vị , chọn mẫu …rồi  chọn Set, (lặp lại cho các đoạn khác)

Sau đó, ta chỉ cần đưa trỏ chuột vào sau ký tự cần dấu … và nhấn phím TAB trên bàn phím

(Nếu Bạn có thắc mắc gì xin để lại Comment- Thanks)

Video tham khảo.
[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20220629004553if_/https://www.youtube.com/embed/xs20A5-raCc” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Lượt xem (1466)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *