Tuesday , 21 March 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Nâng cao » Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013

Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013

Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013

Bước 1: Tạo tiêu đề cho chương I

tao tieu de

Bước 2: Ngắt đoạn từ chương II

Đặt con trỏ cuối đoạn mà mình muốn chia nó làm một phần (section) ở đây là đầu chương II, chọn lệnh Page Layout/ Break/ Continuous. Làm tương tự cho các section là các chương khác.

ngat doan trong word

 

Bước 3:

Đặt trỏ vào vùng của section 2 (chương 2), chọn lệnh Insert/ Header, bấm vào nút Link to Previous (bỏ chọn) nằm trên thanh Design (thanh menu này sẽ hiên ra khi bạn edit Header). Mục đích bấm vào nút này là để tiêu đề của đoạn này sẽ không liên thông với tiêu đề đoạn 1 mà sẽ riêng. Làm tiêu đề cho đoạn 2.

tach doan trong word

4. Các section tiếp theo làm tương tự section 2.

Video:

Lượt xem (703)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

theo-doi-chinh-sua-van-ban1

Theo dõi sửa đổi văn bản trong Word

Bạn đang xem lại tài liệu cho Sếp trước khi nó được công bố cho …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *