Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013

Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013

Bước 1: Tạo tiêu đề cho chương I

tao tieu de

Bước 2: Ngắt đoạn từ chương II

Đặt con trỏ cuối đoạn mà mình muốn chia nó làm một phần (section) ở đây là đầu chương II, chọn lệnh Page Layout/ Break/ Continuous. Làm tương tự cho các section là các chương khác.

Bước 3:

Đặt trỏ vào vùng của section 2 (chương 2), chọn lệnh Insert/ Header, bấm vào nút Link to Previous (bỏ chọn) nằm trên thanh Design (thanh menu này sẽ hiên ra khi bạn edit Header). Mục đích bấm vào nút này là để tiêu đề của đoạn này sẽ không liên thông với tiêu đề đoạn 1 mà sẽ riêng. Làm tiêu đề cho đoạn 2.

tach doan trong word

4. Các section tiếp theo làm tương tự section 2.

Video:
[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20220628144520if_/https://www.youtube.com/embed/QmjtCDmbToQ” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Lượt xem (691)

Xem Thêm Bài Viết  Tạo nút liên kết về slide khác, tới tệp khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *