Friday , 2 December 2022
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Hàm Vlookup, Hlookup

Hàm Vlookup, Hlookup

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Kết hợp hàm Vlookup, IF

Bài 5: Đồ thị

 

baitap-vlookup

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong Đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)

col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

 1. Dò tìm tuyệt đối. (Giá trị tìm phải có trong bảng tìm nếu không sẽ có lỗi)

Với yêu cầu a)

Ta sử dụng công thức ở cột D4 là: =VLOOKUP(D4;$H$11:$J$14;2;0)

Kết quả thu được:

vlookup

Ta điền thông tin tên vật tư và số lượng nhập ta dùng công thức Vlookup cho ô D4 như sau: =VLOOKUP(D4;$H$11:$J$14;2;0)

D4 là giá trị đem dò tìm

$H$11:$J$14 là bảng dò tìm

2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò

0 : Kiểu dò tìm chính xác

 2. Dò tìm tương Đối. (tương đối trong khoảng)

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

yeucau_vlookup

Ta sử dụng công thức ở cột E22  là: =VLOOKUP(E22;$H$22:$I$25;2;1)

Kết quả thu được:

vlookup2

E22 là giá trị đem dò tìm

E22;$H$22:$I$25  là bảng dò tìm

2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò

1: Kiểu dò tìm không chính xác

Có nghĩa là nếu giá trị đem dò mà không tìm thấy trong bảng dò tìm thì giá trị  cận dưới  của khoảng trong bảng dò tìm được trả về.

Ví dụ nếu điểm 6,5 thì sẽ đạt Khá (thuộc khung giá trị 7; điểm 8,5 thì sẽ đạt giỏi theo khung 8)

Download file Excel lời giải:

 [sociallocker] file Excel[/sociallocker]

Video tham khảo:

Lượt xem (2106)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *