Bài tập Excel tổng hợp

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Bài tập Excel tổng hợp

Đề bài:  Bài tập Excel tổng hợp

yeu-cau-bai

1. Tên NV: Dựa vào ký tự 2,3 của mã NV và trang trong bảng 1

2. Thu nhập: Tra trong Bảng 2: Đơn giá công

Hướng dẫn làm:

Hiện tại trong bảng 1, giá trị 01,02,03,04 là giá trị TEXT, Bạn muốn nhập kiểu dữ liệu này ta có 2 cách:

– nhập dấu phẩy trên và 01 thì được giá trị 01 (nằm phía trái)

– Vào format cell chọn giá trị TEXT (như hình) sau đó ta nhập giá trị 01,02… bình thường và ta cũng được giá trị nằm bên trái ô.

format-cel

Câu 1:

Tại ô D4 ta nhập công thức: =VLOOKUP(MID(C4;2;2);$B$12:$C$15;2;0)

Trong đó hàm MID(C4;2;2) là cắt ô C4  từ vị trí sô 2 và lấy 2 ký tự

Ta có hình: cau-1

Câu 2:

Tại ô G4 ta nhập công thức: =VLOOKUP(F4;$G$12:$J$14;IF(E4<=30;2;IF(E4<=60;3;4)))

cau2

Download file Excel:

Lượt xem (2248)

Xem Thêm Bài Viết  Biến và các phép toán (Phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *