Monday , 6 February 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Bài tập Excel tổng hợp

Bài tập Excel tổng hợp

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Bài tập Excel tổng hợp

Đề bài:  Bài tập Excel tổng hợp

yeu-cau-bai

1. Tên NV: Dựa vào ký tự 2,3 của mã NV và trang trong bảng 1

2. Thu nhập: Tra trong Bảng 2: Đơn giá công

Hướng dẫn làm:

Hiện tại trong bảng 1, giá trị 01,02,03,04 là giá trị TEXT, Bạn muốn nhập kiểu dữ liệu này ta có 2 cách:

– nhập dấu phẩy trên và 01 thì được giá trị 01 (nằm phía trái)

– Vào format cell chọn giá trị TEXT (như hình) sau đó ta nhập giá trị 01,02… bình thường và ta cũng được giá trị nằm bên trái ô.

format-cel

Câu 1:

Tại ô D4 ta nhập công thức: =VLOOKUP(MID(C4;2;2);$B$12:$C$15;2;0)

Trong đó hàm MID(C4;2;2) là cắt ô C4  từ vị trí sô 2 và lấy 2 ký tự

Ta có hình: cau-1

Câu 2:

Tại ô G4 ta nhập công thức: =VLOOKUP(F4;$G$12:$J$14;IF(E4<=30;2;IF(E4<=60;3;4)))

cau2

Download file Excel:

 

Lượt xem (2326)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *