Sunday , 2 April 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Bài tập Excel (B1)

Bài tập Excel (B1)

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Kết hợp hàm Vlookup, IF

Bài 5: Đồ thị

baitap-yc

Các thao tác thực hiện giải bài tập Excel 1

  1. Nhập dữ liệu

Chú ý:

+  Đối với dữ liệu kiểu ngày tháng và số thì sau khi enter giá trị nằm phía phải của Ô, do vậy bạn nên cho độ rộng của Cột để có thể phát hiện nó nằm phía nào của Ô

+ Số có phần thập phân (bạn nên dùng dấu “.” Bên dãy phím số phía phải để nó tự động chuyển đúng (mặc định thì HĐH dùng dấu “.”

+ Kiểu ngày tháng: Mặc định Hệ điều hành quy định nhập vào tháng, ngày, năm

(nếu bạn muốn nhập Ngày, tháng, năm thì bạn phải điều chỉnh trong Control Panel như sau đối với Windows XP

Vào Start->Setting-> Control Panel, chọn biểu tượng thao tác nhập dd/mm/yyyy (Nếu bạn muốn năm hiển thị 4 số thì nhập yyyy, 2 số thì nhập yy, ngày, tháng 2 số dd/mm), khởi động lại Excel là đã áp dụng kiểu nhập ngay/thang/nam

 dieu-chinh-kieu-nhap-ngay-thang

  1. Trang trí

+ Dữ liệu nằm nhiều dòng trên 1 ô.

Ta chọn tất cả các ô muốn thực hiện, theo hình dưới

can-le

(Có nghĩa  là: khi ta check mục Wrap text thì dữ liệu trong ô sẽ tự động xuống dòng nếu ô đó nhỏ, nếu ô rộng thì không xuống dòng. Khi đó muốn xuống dòng bằng tay ta có thể  để con trỏ vào giữa giá trị cần xuống dòng nhấn tổ hợp phím ALT + Enter.

  1. Tính các công thức

+ Trong bài ta có khái niệm địa chỉ tuyệt đối, là địa chỉ có dấu $ trước địa chỉ, khi copy công thức (kéo) thì giá trị ô hoặc vùng đó không thay đổi.

Do vậy khi ta nhân với giá trị của Ngày trả và ngày quá hạn ta cần tuyệt đối ô này. Khi nhập công thức ta nhấn phím F4 để thêm dấu $ nhanh.

Video tham khảo:

Mọi góp ý xin để lại Comment, thanks,

Lượt xem (2273)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *