Tuesday , 21 March 2023
Home » Thủ thuật » Xóa 6 Thư Mục Mặc Định Trong Computer Trên Windows 8.1

Xóa 6 Thư Mục Mặc Định Trong Computer Trên Windows 8.1

Screenshot (752)

Trong Windows 8.1, 6 thư mục My Documents, My Pictures, My Music, Desktop, Dowload và My Videos được hiển thị mặc định trong cửa sổ Computer.

Nếu muốn xóa bỏ chúng, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:

Screenshot (753)

Bước 1: Mở ứng dụng Windows Registry Editor (regedit.exe)
Bước 2: Tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace
Bước 3: Xóa lần lượt 6 registry trong thư mục

Kết quả

Screenshot (754)

 

 

 

Lượt xem (1008)

About Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto
Sống để nuôi hy vọng . . .

Xem thêm

Cách update firmware mới nhất cho MiBand

Sau một thời gian dùng Mi Band sẽ có nhiều bạn thấy chán, nhưng Xiaomi …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *