Wednesday , 29 March 2023
Home » Thủ thuật » Tạo ma trận với Notepad

Tạo ma trận với Notepad

GDPSaSW

Bước 1:

Mở notepad
Copy paste tất cả đoạn code sau

@echo off
color 02
:start
echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random%
goto start

Bước 2:

Lưu file thành matran.bat

Mở nó và trải nghiệm

Lượt xem (2721)

About Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto
Sống để nuôi hy vọng . . .

Xem thêm

Cách update firmware mới nhất cho MiBand

Sau một thời gian dùng Mi Band sẽ có nhiều bạn thấy chán, nhưng Xiaomi …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *