Tuesday , 21 March 2023
Home » Thủ thuật » Cách cài đặt Windows nhanh mà chỉ dùng code

Cách cài đặt Windows nhanh mà chỉ dùng code

Hiện nay, có khá nhiều cách để cài đặt Windows với các cách khác nhau, tuy nhiên, hầu hết các cách đó đều yêu cầu khởi động từ một đĩa DVD hoặc USB. Tất cả đều sử dụng bộ cài đặt Windows . Trong số những yêu cầu, bạn đều phải nâng cấp hoặc thay thế Windows hiện tại.

windows
windowsPhương pháp này sử dụng công nghệ thiết kế cho người dùng cao cấp, nhà sản xuất OEM như Dell, bộ phận CNTT lớn và các chuyên gia như tôi. Nó không đòi hỏi thêm khả năng khởi động từ một CD hay USB và nó cài đặt Windows còn nguyên vẹn. nó linh hoạt và nó là tất cả những dòng lệnh phù hợp .

Hãy bắt đầu với giả định rằng bạn đã có một đĩa cứng duy nhất với một phân vùng, và bạn đang chạy một build của Windows. Cũng vậy với đĩa cứng khác. Yêu cầu khó khăn duy nhất là bạn phải chạy Windows 7 hoặc Vista. Chúng ta cần phải nhường chỗ cho Windows 7 được cài đặt, vì vậy chúng tôi bắt đầu bằng cách chạy DISKPART.

Mở Start, gõ diskpart và nhấn Enter.


Microsoft DiskPart version 6.1.7100
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: ORION7

DISKPART> lis vol

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
———- — ———– —– ———- ——- ——— ——–
Volume 0 F DVD-ROM 0 B No Media
Volume 1 E DVD-ROM 0 B No Media
Volume 2 C 7 NTFS Partition 16 GB Healthy System
Volume 3 D Data NTFS Partition 263 GB Healthy
Volume 4 G Removable 0 B No Media

DISKPART> sel vol 3

Volume 3 is the selected volume.

DISKPART> shr minimum=10240 desired=16384

DiskPart successfully shrunk the volume by: 16 GB

DISKPART> cre par pri

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> for fs=ntfs quick label=”7new”

100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> ass

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> act

DiskPart marked the current partition as active.

DISKPART> lis vol

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
———- — ———– —– ———- ——- ——— ——–
Volume 0 F DVD-ROM 0 B No Media
Volume 1 E DVD-ROM 0 B No Media
Volume 2 C 7 NTFS Partition 16 GB Healthy System
Volume 3 D Data NTFS Partition 247 GB Healthy
Volume 4 G Removable 0 B No Media
* Volume 5 H 7new NTFS Partition 15 GB Healthy

DISKPART> exi+ Chọn volume để shrink từ danh sách với “sel vol”
+ Xác định kích thước volume tối thiểu và mong muốn trong MB với “SHR”
+ Xác định nhãn riêng cho các volume mới với “for””
+ Hãy lưu ý các ký tự ổ đĩa của volume là chính sau khi “ass”
Bây giờ mở một file ISO Windows 7 và trích xuất tập tin \ sources \ install.wim. Tôi chỉ mount các tập tin trực tiếp với CloneDrive: Elby phần mềm miễn phí đọc file ISO, chương trình lưu trữ sẽ có thể làm được điều này là tốt, Tải về imagex.zip giải nén và mở một command prompt.D:\Mike\Desktop\work>imagex /apply e:\sources\install.wim 5 h:\

ImageX Tool for Windows
Copyright (C) Microsoft Corp. All rights reserved.

[ 100% ] Applying progress

Successfully applied image.

Total elapsed time: 7 min 8 sec

D:\Mike\Desktop\work>h:\windows\system32\bcdboot h:\windows

Boot files successfully created.Khởi động lại và một vài phút sau đó bạn sẽ được nhắc nhở để tạo ra một tài khoản người dùng.

Để chuyển đổi qua lại giữa các cài đặt mới này và bản gốc sử dụng diskpart.Microsoft DiskPart version 6.1.7100
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: ORION7

DISKPART> lis vol

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
———- — ———– —– ———- ——- ——— ——–
Volume 0 F DVD-ROM 0 B No Media
Volume 1 E GRC1CULFRER UDF DVD-ROM 2413 MB Healthy
Volume 2 C 7 NTFS Partition 16 GB Healthy System
Volume 3 D Data NTFS Partition 247 GB Healthy
Volume 4 H NTFS Partition 15 GB Healthy
Volume 5 G Removable 0 B No Media

DISKPART> sel vol 2

Volume 2 is the selected volume.

DISKPART> act

DiskPart marked the current partition as active.

DISKPART> exichọn phân vùng chứa Windows cài đặt bạn muốn bắt đầu từ danh sách với “sel vol”

(Nguồn VNZ)

Lượt xem (1019)

About Nhàn Cá

Nhàn Cá

Xem thêm

Cách update firmware mới nhất cho MiBand

Sau một thời gian dùng Mi Band sẽ có nhiều bạn thấy chán, nhưng Xiaomi …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *