Monday , 6 February 2023
Home » Thủ thuật » Khác » Bẻ khóa Windows Và Office ALL Version

Bẻ khóa Windows Và Office ALL Version

Re-Loader Activator

 

Re-Loader Activator là một công cụ hỗ trợ bạn kích hoạt tất cả phiên bản của Windows và Office 2010, Office 2013, Office 2015 Beta miễn phí từ Microsoft . Đây là công cụ khá lý tưởng cho những bạn yêu thích sự tiện lợi vì chỉ cần sử dụng mộtphần mềm mà bạn đã có thể kích hoạt bản quyền từ các phiên bản Windows và Office của Microsoft phát hành rồi!

Re-Loader Activator
Re-Loader Act  Bẻ khóa Windows Và Office ALL Version


Microsoft Office :

 • 2010
 • 2013
 • 2015 Beta

Windows XP

 • Home Edition SP3
 • Professional SP3
 • Media Center Edition 2005 SP3

Windows Vista

 • Enterprise
 • EnterpriseN
 • Business
 • BusinessN
 • Starter
 • Home Basic
 • Home BasicN
 • Home Premium
 • Ultimate

Windows 7

 • Enterprise
 • EnterpriseN
 • EnterpriseE
 • Starter
 • Home Basic
 • Home Premium
 • Professional
 • ProfessionalN
 • Ultimate

Windows 8

 • Enterprise
 • EnterpriseN
 • Core
 • CoreN
 • CoreARM
 • CoreCountrySpecIFicCoreSingleLanguage
 • Professional
 • ProfessionalWMC
 • ProfessionalN

Windows 8.1 Preview

 • Enterprise
 • EnterpriseN
 • Core
 • CoreN
 • CoreARM
 • CoreCountrySpecIFic
 • CoreSingleLanguage
 • Professional
 • ProfessionalWMC
 • ProfessionalN

Windows 8.1 RTM

 • Enterprise
 • EnterpriseN
 • Professional
 • ProfessionalN
 • ProfessionalWMC
 • Core
 • CoreConnected
 • CoreConnectedN
 • CoreConnectedSingleLanguage
 • CoreConnectedCountrySpecific
 • ProfessionalStudent
 • ProfessionalStudentN
 • CoreARM
 • CoreN
 • CoreSingleLanguage
 • CoreCountrySpecific
 • EmbeddedIndustryA
 • EmbeddedIndustry

Windows 10 TP

 • Enterprise
 • Professional
 • Server

Windows Server 2008

 • ServerDatacenter
 • ServerDatacenterV
 • ServerEnterprise
 • ServerEnterpriseV
 • ServerEnterpriseIA64
 • ServerStandard
 • ServerStandardV
 • ServerComputeCluster
 • ServerWeb

Windows Server 2008 R2

 • ServerDatacenter
 • ServerEnterprise
 • ServerEnterpriseIA64
 • ServerStandard
 • ServerEmbeddedSolution
 • ServerHPC
 • ServerWeb

Windows Server 2012

 • ServerDatacenterServerStandard
 • ServerMultiPointPremium
 • ServerMultiPointStandard

Windows Server 2012 R2

 • ServerStandardCoreServerStandard
 • ServerDatacenterCore
 • ServerDatacenter
 • SolutionCore
 • Solution
 • ServerCloudStorageCore
 • ServerCloudStorage

Link Down: Crack Windows Và Office ALL Version

Lượt xem (1401)

About Nhàn Cá

Nhàn Cá

Xem thêm

Cách update firmware mới nhất cho MiBand

Sau một thời gian dùng Mi Band sẽ có nhiều bạn thấy chán, nhưng Xiaomi …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *