Sunday , 2 April 2023
Home » Tag Archives: Zero-Day

Tag Archives: Zero-Day

Lỗ hổng Zero-Day trong Office

Target-for-Zero-Day-Attacks

Lỗ hổng Zero-Day trong Office Một lỗi bảo mật zero-day trong công nghệ Microsoft OLE (Object Linking and Embedding)  hiện đang được khai thác, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa. OLE được thiết kế để cho phép chia sẻ dữ liệu và chức năng giữa các chương trình và nó hiện diện trong thành phần của …

Read More »