Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: xenforo

Tag Archives: xenforo

Thay đổi đường dẫn AdminCP mặc định trong Xenforo

Một trong những biện pháp cơ bản để bảo mật cho Xenforo là việc thay đổi AdminCP – mặc định là admin.php Nếu như trong vBulletin bạn chỉ cần đổi tên thư mục AdminCP và sửa lại trong config.php thì bên Xenforo lại rắc rối hơn một chút. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể. Hướng dẫn thay đổi …

Read More »