Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: Word 2007

Tag Archives: Word 2007

Tạo WordArt, Picture trong Word 2007-2013

baitap word

Serial  bài tập Word Bài 1: Tạo WordArt, Picture trong Word 2007-2013 Bài 2: Tab, style trong Word 2007 -2013 Bài 3: Tạo Textbox Bài 4: Bảng biểu Bài 5: Soạn thảo công thức ————————————— Bài 1: Tạo WordArt, Picture trong Word 2007-2013 Video bài làm: Các thao tác chính trong bài tập: Phần a: Soạn thảo văn bản theo mẫu sau: …

Read More »