Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: Windows Update

Tag Archives: Windows Update

Xóa bỏ rác từ các file Windows Update

win-8-và-8.1

Windows sau khi Update thường không xóa bỏ đi những file nó tự động tải về, chính từ đó tạo ra nhiều rác thải chiếm dung lượng tài nguyên máy. Việc xóa đi những file rác thải đó sẽ giúp bạn giải phóng rất nhiều dung lượng, tài nguyên để lưu trữ những nội dung quan trọng. Không gian ổ …

Read More »