Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: windows server 2012

Tag Archives: windows server 2012

Những tính năng mới trong Windows Server 2012

MicrosoftServer-2012

Những tính năng mới trong Windows Server 2012 Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích …

Read More »

Khóa học quản trị mạng MCSA 2012 có thể bạn chưa biết ?

mcsa-2012

Khóa học quản trị mạng MCSA 2012 có thể bạn chưa biết ? 1.  Khóa học quản trị mạng MCSA 2012 Khóa học quản trị hệ thống MCSA 2012 đã được đưa vào giảng dạy chính thức tại NEWEPOCH vào tháng 9/2014 dựa trên nền tảng hệ điều hành máy chủ Windows Server 2012, hệ điều hành mới nhất của Microsoft …

Read More »

MCSA 2012 Local Group Policy

policy server 2012

MCSA 2012 Local Group Policy Bài này mình xin trình bày về Local Group policy. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây  Khi user đăng nhập thì họ chịu những áp đặt của HDH, trong quá trình quản lý ta có nhu cầu hạn chế hay thêm vào các quyền hạn của họ khi truy cập ứng dụng …

Read More »