Wednesday , 29 March 2023
Home » Tag Archives: Win32 trên Visual Studio

Tag Archives: Win32 trên Visual Studio

Tạo một ứng dụng Empty Project hoặc Win32 trên Visual C++

code

Tạo một ứng dụng Empty Project hoặc Win32 trên Visual Studio Với môi trường Visual studio nói chung, ta có thể xây dựng được rất nhiều kiểu chương trình: chạy trên web, trên điện thoại thông minh, trên máy tính cá nhân,… Trên máy tính cá nhân cũng có nhiều loại chương trình: ứng dụng winform. Ứng dụng console lại …

Read More »