Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: Wildcard Mask

Tag Archives: Wildcard Mask

Cơ chế hoạt động của Access Control List và Wildcard Mask

co-che-hoat-dong-cua-access-list

Cơ chế hoạt động của Access Control List và Wildcard Mask Phần 1: Định nghĩa, phân loại, cơ chế hoạt động Phần 2: Cách hoạt động ACL Wildcard Masking Phần 2: Cấu hình các loại ACL cơ bản 1. Mục đích của Wildcard mask Trong Cisco IOS,Wildcard Mask dùng với các mục đích sau: + Để biết kích thước của một …

Read More »