Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: Web Server

Tag Archives: Web Server

Bạn chọn Web server nào trên thị trường hiện nay?

Các webserver

Xem thêm: Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, Mod Security trên CentOS 6.x (p1) Một số máy chủ Web (web server) trên thị trường hiện nay 1. Lighttpd Thông tin sơ lược: Webserver này tương đối nhẹ và chiếm ít tài nguyên của hệ thống. Hoạt động tốt khi thực thi web tĩnh và web động. Được cộng đồng PHP công nhận …

Read More »