Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: VPS

Tag Archives: VPS

Hướng dẫn open port iptables trên CentOS

Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu hình của iptables. Mặc định thì file này có đường dẫn là /etc/sysconfig/iptables Mở port VPS Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau: iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT Sau đó lưu lại cấu …

Read More »

Cấu hình tường lửa cho VPS (phần 2)

firewall-vps

Cấu hình tường lửa cho VPS (phần 2) Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt ConfigServer & Firewall (CSF – phần 1), hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cách cấu hình cho CSF để có thể bảo vệ VPS chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Để cấu hình cho CSF, bạn chỉ cần chỉnh …

Read More »