Monday , 19 March 2018
Home » Tag Archives: vmware workstation 9

Tag Archives: vmware workstation 9

Hướng dẫn cài đặt máy ảo vmware workstation 9

vmware workstation 9

Hướng dẫn cài đặt máy ảo vmware workstation 9 Hiện nay thì đã có vmware workstation 10 nhưng sử dụng chưa phổ biến và cách cài đặt hoàn toàn tương tự vmware workstation 9. Các bước thực hiện: Các bạn có thể tìn download bản nào cũng được. Ta bắt đầu tiền hành cài đặt theo các bước sau: Chọn …

Read More »