Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: vlookup

Tag Archives: vlookup

Bài tập Excel tổng hợp

yeu-cau-bai

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Bài tập Excel tổng hợp Đề bài:  Bài tập Excel tổng hợp 1. Tên NV: Dựa vào ký tự 2,3 của mã NV …

Read More »