Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: vlan

Tag Archives: vlan

Configuring a simple LAN on Packet Tracert

vlan-topo

Configuring a simple LAN on Packet Tracert Description Figure 1: A company building two floors, each floors have about 50 computers, the company wants to implement a LAN with cost can purchase the following equipment: 1 1 Cisco layer3 switch 2 5 Cisco Layer 2 switch 3 01 ADSL Internet connection 4 02 Access Point 5 Internal Server 03 You …

Read More »

Định tuyến các Vlan và cài đặt DHCP

Vlan Routing Sub interfave

 Định tuyến các Vlan bằng cách chia Sub Interface trên Router Bạn tham khảo thêm bài Vlan trên Switch Cisco Trên cổng vật lý của Router ta có thể chia ra nhiều cổng con logic (sub interface), để vào sub interface ta có lệnh router(config)#interface f0/0.x (x là số bất kỳ từ 1 tới gần 2 tỷ, số này bất …

Read More »

Vlan trên switch Cisco

so do vlan 2

Vlan trên switch Cisco Xem thêm: Reset Password switch Cisco Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON trên Packet Tracer Như trong bài: một số giải pháp bảo mật mạng, tôi có đề xuất giải pháp VLAN  (VLAN – Virtual Local Area Network), hôm nay mở đầu cho một chuỗi các bài viết cụ thể các giải pháp trên, tôi xin đi vào …

Read More »