Monday , 21 September 2020
Home » Tag Archives: Virtual Technology

Tag Archives: Virtual Technology

Công nghệ ảo hóa

maychu-server

Công nghệ ảo hóa 1. Tổng quan về ảo hóa Ảo hóa máy chủ là một công nghệ được ra đời nhằm khai thác triệt để khả năng làm việc của các phần cứng trong một hệ thống máy chủ. Nó hoạt động như một tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy tính và phần mềm chạy trên nó. …

Read More »