Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: vật lý lượng tử

Tag Archives: vật lý lượng tử

Bảo mật bằng vật lý lượng tử

proton-anhsang

Bảo mật bằng vật lý lượng tử Một nhóm các nhà khoa học Hà Lan đã đề xuất giải pháp bảo mật mới cho thẻ tín dụng và hộ chiếu điện tử sử dụng sức mạnh “không thể hack”của vật lý lượng tử.  Trong một báo cáo nghiên cứu (http://www.opticsinfobase.org/) có tiêu đề “Xác thực an toàn lượng tử của một …

Read More »