Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: Upload IOS

Tag Archives: Upload IOS

Tự học CCNA bài 8: Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON

Tự học CCNA bài 8: Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON (Lab trên Packet Tracer) Vấn đề, để Backup hoặc upgrade IOS của router Cisco từ Flash sang TFTP server trong trường hợp Router đang hoạt động được thực hiện trong bài trước  Trong phần 2 thực hiện trong trường hợp IOS của bạn bị lỗi (hoặc mất …

Read More »