Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: tường lửa

Tag Archives: tường lửa

Cấu hình tường lửa cho VPS (phần 2)

firewall-vps

Cấu hình tường lửa cho VPS (phần 2) Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt ConfigServer & Firewall (CSF – phần 1), hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cách cấu hình cho CSF để có thể bảo vệ VPS chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Để cấu hình cho CSF, bạn chỉ cần chỉnh …

Read More »