Sunday , 24 October 2021
Home » Tag Archives: Tự học CCNA bài 5

Tag Archives: Tự học CCNA bài 5

Tự học CCNA bài 5: Quá trình khởi động của Router Cisco

Cisco-Router-boot-process

Tự học CCNA bài 5: Quá trình khởi động của Router Cisco Các thành phần trong Router + ROM: quản lý quá trình POST, Bootstrap, ROMMON. POST: (Power On Self Test) là quá trình thiết bị tự kiểm tra các thiết bị phần cứng như: ROM, RAM, NVRAM… Bootstrap: Chính là quá trình tìm kiếm một hệ điều hành để …

Read More »