Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: truot

Tag Archives: truot

[AutoIt] Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt

Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt Chia sẻ mã nguồn AutoIt tham khảo – tạo hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt (từ dưới lên). Đây là hiệu ứng hiển thị thông báo thường gặp trong các trình diệt virus. Hiệu ứng này được tạo ra bằng cách kết hợp vòng lặp, tọa độ và hàm WinMove. …

Read More »