Sunday , 25 September 2022
Home » Tag Archives: trunking

Tag Archives: trunking

Vlan trên switch Cisco

so do vlan 2

Vlan trên switch Cisco Xem thêm: Reset Password switch Cisco Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON trên Packet Tracer Như trong bài: một số giải pháp bảo mật mạng, tôi có đề xuất giải pháp VLAN  (VLAN – Virtual Local Area Network), hôm nay mở đầu cho một chuỗi các bài viết cụ thể các giải pháp trên, tôi xin đi vào …

Read More »