Saturday , 19 September 2020
Home » Tag Archives: trong Word

Tag Archives: trong Word

Theo dõi sửa đổi văn bản trong Word

theo-doi-chinh-sua-van-ban1

Bạn đang xem lại tài liệu cho Sếp trước khi nó được công bố cho toàn công ty và bạn thấy có một số điểm cần chình sửa, bạn muốn Sếp của mình thấy những điểm cần chỉnh sữa đó. Hãy bật chức năng Track Changes, các thay đổi đó đều được hiển thị trong văn bản đó để Sếp có thể …

Read More »